اخبار برگزیده

موفقیت و درخشش 6 نفر از هنرجویان هنرستان امام صادق در ازمون تحصیلی در استان و کشور

 

                                             بسم الله الرحمن الرحیم

به گزارش واحد مقاومت هنرستان کاردانش شهرستان فراشبند 6 نفر از هنرجویان هنرستان امام صادق فراشبند در ازمون تحصیلی علمی کاربردی مقام کشوریب د.

که اسامی این افراد به ترتیب عبارت است از:

1علی زارعی نفر اول کشوری رشته ماشین های الکتریکی

2احمدرضا خانی نفر اول کشوری رشته خدمات فنی خودرو 

3محمد رویین تن نفرچهارم کشوری رشته خدمات فنی خودرو

4علی امانی نفر پنجم کشوری رشته خدمات فنی خودرو

5احمدرضا نوشادی نفر ششم کشوری رشته خدمات فنی خودرو

6محمد جواد تعجب نفر نهم کشوری رشته خدمات فنی خودرو


موفقیت و درخشش 6 نفر از هنرجویان هنرستان امام صادق در ازمون تحصیلی در استان و کشور

موفقیت و درخشش 6 نفر از هنرجویان هنرستان امام صادق در ازمون تحصیلی در استان و کشور

موفقیت و درخشش 6 نفر از هنرجویان هنرستان امام صادق در ازمون تحصیلی در استان و کشور

 


منبع این نوشته : منبع
آخرین جستجو شده ها